مقالات

POLYJET

پرینتر 3 بعدی PolyJet چیست؟ پرینتر سه بعدی PolyJet  یکی از انواع فناوری تکنولوژی تولید افزایشی برای مدل سازی، نمونه سازی و تولیدات کاربردی ... ادامه مطلب

DLP

پرینتر سه بعدی DLP شرکت لایتینگ UK ما همگی یک کیکستارتر خوب را دوست داریم، مخصوصا موردی که یک دارای ... ادامه مطلب

FDM

پرینتر سه بعدی FDM معرفی ساخت نمونه های مفهومی، نمونه های کاربردی و قطعات قابل استفاده از فیلامنت ترموپلاستیک های ... ادامه مطلب