خط جوش یا Z Seam

در این ویدئو به بررسی خط جوش یا Z Seam ایجاد شده بر روی قطعات پرینتی با استفاده از نرم افزار Cura خواهیم پرداخت. روش های از بین بردن یا مدیریت محل قرارگیری خط جوش در این ویدئو به طور کامل بررسی خواهد شد.

بستن
مقایسه