آموزش

POLYJET

پرینتر 3 بعدی PolyJet چیست؟ پرینتر سه بعدی PolyJet  یکی از انواع فناوری تکنولوژی تولید افزایشی برای مدل سازی، نمونه سازی و تولیدات کاربردی ... ادامه مطلب

DLP

پرینتر سه بعدی DLP شرکت لایتینگ UK ما همگی یک کیکستارتر خوب را دوست داریم، مخصوصا موردی که یک دارای ... ادامه مطلب