محفظه نازل


05 تیر 1399
چون نازل قطعه حساس به ظربه است نیاز به محافظ دارد. .
شماره تماس: قیمت:

زمان پرینت
1/5 ساعت
تعداد فایل
2 فایل
ارتفاع لایه
0.15 میلیمتر
وزن
9 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

چون نازل قطعه حساس به ظربه است نیاز به محافظ دارد

  • 1592932257573nozzle holder.stl
  • 1592932270392nozzle holder 2.stl