محافظ ماژول prm 02


23 شهریور 1399
ماژول prm 02 تلمتری رادیو کنترل رادیولینک میباشد که با این پرینت در مقابل گرد و خاک و باران محافظت میشود. .
شماره تماس: قیمت: 2000

زمان پرینت
2 ساعت
تعداد فایل
2 فایل
ارتفاع لایه
015 میلیمتر
وزن
2 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

ماژول prm 02 تلمتری رادیو کنترل رادیولینک میباشد که با این پرینت در مقابل گرد و خاک و باران محافظت میشود

  • 1598818077992prm door.stl
  • 1598818079472prm02.stl