ماکت معماری


14 اردیبهشت 1399
ایده اصلی پروژه سازه های زیرزمینی و خانه های دست کند باستانی بودند که نشان دادن همچین فضایی در ماکت معماری مطمئنن تنها با کمک گرفتن از تکنولوژی پرینت سه بعدی امکان پذیر بود. .
شماره تماس: قیمت:

زمان پرینت
N/N
تعداد فایل
0 فایل
ارتفاع لایه
N/N
وزن
N/N
مدل دستگاه
JIMINI
مواد مصرفی
ABS
قطر نازل
0.2 میلیمتر

ایده اصلی پروژه سازه های زیرزمینی و خانه های دست کند باستانی بودند که نشان دادن همچین فضایی در ماکت معماری مطمئنن تنها با کمک گرفتن از تکنولوژی پرینت سه بعدی امکان پذیر بود.