قاب ماژول pwm ساز


23 شهریور 1399
ماژولی پر کاربرد در آردوینو و درایورهای موتورهای dc ولی به علت تماس دست با مدار دچار اختلال میشود که لزوم استفاده از این قاب وجود دارد. .
شماره تماس: قیمت: 2000

زمان پرینت
3 ساعت
تعداد فایل
2 فایل
ارتفاع لایه
0.15 میلیمتر
وزن
6 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

ماژولی پر کاربرد در آردوینو و درایورهای موتورهای dc ولی به علت تماس دست با مدار دچار اختلال میشود که لزوم استفاده از این قاب وجود دارد

  • 159881835919pwm key.stl
  • 159881835984pwm.stl