سه نظام


02 شهریور 1399
سه نظام قوی و دقیق مشابه سه نظام دستگاه تراش من تو عکس با یک موتور dc اسپیندل 775 کوپل کردم که قدرت کافی برای ساخت یک مینی تراش را دارد من با 100 درصد اینفیل پرینت کردم که محکم باشه برای کارای قویتر که 75 گرم شد شما میتوانید با 50 درصد بزنید برای کارای ظریف که وزن و زمان پرینت متعاقبا کم خواهد شد. .
شماره تماس: قیمت: 2000

زمان پرینت
8 ساعت
تعداد فایل
7 فایل
ارتفاع لایه
0.15 میلیمتر
وزن
75 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

سه نظام قوی و دقیق مشابه سه نظام دستگاه تراش من تو عکس با یک موتور dc اسپیندل 775 کوپل کردم که قدرت کافی برای ساخت یک مینی تراش را دارد من با 100 درصد اینفیل پرینت کردم که محکم باشه برای کارای قویتر که 75 گرم شد شما میتوانید با 50 درصد بزنید برای کارای ظریف که وزن و زمان پرینت متعاقبا کم خواهد شد

  • 1597177549628Circlip.stl
  • 1597177560293Jaw_A.stl
  • 1597177563874Jaw_B.stl
  • 15971775635Jaw_C.stl
  • 1597177565660Housing.stl
  • 1597177567430Housing-5mm.stl
  • 1597177569450Scroll_Plate.stl