دیفرانسیل


05 تیر 1399
نمونه آموزشی دیفرانسیل خودرو برای درک بهتر چگونگی کارکرد دیفرانسیل. .
شماره تماس: قیمت:

زمان پرینت
3 ساعت
تعداد فایل
1 فایل
ارتفاع لایه
0.15 میلیمتر
وزن
16 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

نمونه آموزشی دیفرانسیل خودرو برای درک بهتر چگونگی کارکرد دیفرانسیل

  • 159286393038SoheilR1 1.stl