جاکلیدی طرح پژوه ۴۰۵ (تو خالی)


02 شهریور 1399
زمان پرینت : ۱۴ دقیقه. .
شماره تماس: ۰۹۰۲۴۵۰۰۸۷۷ قیمت:

زمان پرینت
N/N
تعداد فایل
0 فایل
ارتفاع لایه
۰.۲ میلیمتر
وزن
۳ گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

زمان پرینت : ۱۴ دقیقه