بازوی رباتیک


08 مهر 1399
بازوی رباتیک با ۶ درجه آزادی ۳ استپرموتور و یک سروو موتور کنترل توسط آردوینو و cnc shield v1. 1 امکان آپلود کد های grbl یا کنترل با grbl controller امکان کنترل دستی با جویستیک بیسیم و .
شماره تماس: قیمت:

زمان پرینت
24 ساعت
تعداد فایل
0 فایل
ارتفاع لایه
0.3 میلیمتر
وزن
250 گرم
مدل دستگاه
M1 PLUS
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

بازوی رباتیک با ۶ درجه آزادی ۳ استپرموتور و یک سروو موتور کنترل توسط آردوینو و cnc shield v1.1 امکان آپلود کد های grbl یا کنترل با grbl controller امکان کنترل دستی با جویستیک بیسیم و ... دارای گریپر