آچار


18 فروردین 1399
برای پرینت این قطعه به ساپورت نیازی نیست ولی برای استحکام بیشتر بهتر است تعداد دیواره و تراکم داخلی زیاد باشد. تعداد دیواره 4 و تراکم 20 درصد مناسب است.
شماره تماس: قیمت:

زمان پرینت
3 ساعت
تعداد فایل
3 فایل
ارتفاع لایه
0.2 میلیمتر
وزن
35 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

برای پرینت این قطعه به ساپورت نیازی نیست ولی برای استحکام بیشتر بهتر است تعداد دیواره و تراکم داخلی زیاد باشد. تعداد دیواره 4 و تراکم 20 درصد مناسب است.

  • 158616812038ToiletSeatWrench.stl
  • 1586168263691aaaaaaa.jpg
  • 15861688968885.jpg