آدمک


13 مهر 1399
دکوری باحال لبه میز لبه lcd و . .
شماره تماس: قیمت:

زمان پرینت
0.5 ساعت
تعداد فایل
4 فایل
ارتفاع لایه
0.15 میلیمتر
وزن
5 گرم
مدل دستگاه
M1
مواد مصرفی
PLA
قطر نازل
0.5 میلیمتر

دکوری باحال لبه میز لبه lcd و ...

  • 1601804393837climbing.stl
  • 1601804397763standing.stl
  • 1601804403267lying.stl
  • 1601804407192sitting.stl