حل مشکل نچسبیدن قطعه به صفحه ساخت

حل مشکل نچسبیدن قطعه به صفحه ساخت در مورد این مشکل باید در ابتدا یادآوری کرد که صفحه ساخت باید عاری از گرد و خاک، چربی یا هر ماده خارجی دیگر باشد، برای تمیز کردن صفحه ساخت از مقداری آب و الکل استفاده کنید. سپس محدوده پرینت بر اساس قطعه مورد نظر را به چسب […]

اکسترود ناکافی

اکسترود ناکافی گاهی بنابر دلایلی دستگاه پرینتر از تنظیماتی که توسط نرم افزار به آن دیکته می شود پیروی نکرده و مقدار ماده کمتری از دهانه نازل خارج می شود. نتیجه این خطا ایجاد شکاف و رخنه میان لایه های مجاور و دیواره های قطعه می گردد. راه کار مناسب جهت شناسایی این مشکل در […]

بستن
مقایسه